Dokumentacioni i nevojshëm për pajisje me leje të parkimit si biznes

Dokumentacioni i nevojshëm për pajisje me leje të parkimit si biznes është:

–   Çertifikata e biznesit

–   Libreza valide e automjetit

–   Fatura e tatimit mbi qiranë (pagesa e vlerës prej 9% të tatimit mbi qiranë)

Çmimet për biznese – Zona 1

Çmimet për biznese – Zona 2

–   Për parkingje në laura, 60 euro në muaj.

–   Për parkingun me laurë në rr. “Dritan Hoxha”, 45 euro në muaj.

–   Për parkingje tjera, 45 euro në muaj.

–   Për parkingje në laura, 30 euro në muaj.

–   Për parkingje tjera, 30 euro në muaj.

Tarifat e njejta aplikohen për të gjitha automjetet (vetura e parë, e dytë, etj).

Scroll to Top