RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E PARKINGJEVE TË KOMUNËS SË PRISHTINËS

Rregullorja
Hape Udhezuesin
Scroll to Top