Konkurset

Vendimi për zgjatjen e Konkursit të brendshëm - 11.06.2024

Konkurs i brendshëm - 14.06.2024

Konkurs i brendshëm - 14.06.2024 SRB

Konkurs i brendshëm - 11.06.2024

Konkurs i brendshëm - 11.06.2024 SRB

Konkurs i brendshëm - 31.05.2024

Konkurs i brendshëm - 31.05.2024 SRB

Konkurs i brendshëm - 02.05.2024

Konkurs i brendshëm - 02.05.2024 SRB

Scroll to Top