Dokumentacioni i nevojshëm për pajisje me leje të parkimit si punonjës

Dokumentacioni i nevojshëm për pajisje me leje të parkimit si punonjës është:

–   Kontrata e punës

–   Libreza valide e automjetit

–   Letërnjoftimi

Çmimet për punonjës – Zona 1

Çmimet për punonjës – Zona 2

–   Për parkingje në laura, 60 euro në muaj.

–   Për parkingun me laurë në rr. “Dritan Hoxha”, 45 euro në muaj.

–   Për parkingje tjera, 30 euro në muaj.

–   Për parkingje në laura, 30 euro në muaj.

–   Për parkingje tjera, 20 euro në muaj.

 Pajisja me leje të parkimit si punonjës lëshohet varësisht nga hapësirat e mbetura të aplikuesve si banorë rezident.

Scroll to Top